Allmänna Villkor

Denna sajt är ett gratisspel som är tillgänglig via vår hemsida och är endast avsedd för personer över 18 år. Inga riktiga pengar eller något värdefullt kan vinnas i dessa spel. Övning eller framgång i sociala kasinospel betyder inte framtida framgång i spel med riktiga pengar. Om du är under 18 år har du inte behörighet att komma åt eller använda Tjänster.
Genom att använda tjänsterna eller spelen bekräftar du att du är med minst 18 år. Vi förbehåller oss rätten att verifiera ålder när som helst. Vi förbehåller oss också rätten att avsluta tjänsterna helt eller delvis, eller avbryta eller neka åtkomst till tjänsterna av någon person som helst tid efter eget gottfinnande.

KOMMUNIKATION

Du håller uttryckligen med ta emot kommunikation då och då via SMS, push-meddelande och/eller e-post, inklusive reklamkommunikation, som en del av Tjänster. Du kan välja bort att ta emot kommersiell e-postkommunikation. genom att klicka på länkar för att avsluta prenumerationen som finns i sådana e-postmeddelanden eller skicka din begäran om avregistrering tillsammans med ditt mobilnummer via e-post till [email protected] eller genom push-meddelanden Inaktivera din mobilenhet. Du kan sluta ta emot reklam-SMS svara på reklamtexten med "Stopp". Det får du inte inaktivera tjänsterelaterade e-postmeddelanden.
Du måste ha en internetaktiverad dator mobiltelefon eller enhet som använder iOS eller Android operativsystem för att komma åt företagets mobila plattform. Allt innehåll du får från Tjänster kan vara föremål för normala fraktavgifter och skatter. Företaget ansvarar inte för eventuella tillägg du kan ådra dig. din mobiltelefon eller internetleverantör för användning av Tjänster.
Användning av tjänsterna är föremål för Allmänna Villkoren för vår integritet Policy, som ingår i detta avtal och blir en integrerad del av detta avtal. Läs vår integritetspolicy försiktigt. Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst och godkänner Allmänna Villkoren i integritetspolicyn.
Vi förbehåller oss rätten, och du tillåter oss att använda information om din användning av tjänsterna, kontoregistrering och annan personlig information som du har angett i i enlighet med vår integritetspolicy. Du bekräftar och samtycker också att alla tvister som rör integritetspolicyn, inklusive eventuell säkerhet eller kränkning av integritet, är föremål för ansvar och tvistlösning bestämmelserna i detta avtal.

UPPFÖRANDEKOD

om nödvändigt på tjänsterna (till exempel på anslagstavlor), kommer du att bli ombedd att göra det publicera ditt eget innehåll ("Användarinnehåll"). Du förstår att alla användare Innehåll, om du postat offentligt på ett forum, postat som del av din profil, eller privat överfört den till en annan tjänst Användare eller till oss är ditt eget ansvar. Även om tjänsterna är utformad som en säker plats att dela sådant användarinnehåll, företaget kan inte garantera att andra användare inte kommer att missbruka användarinnehåll som du delad. Om du har användarinnehåll som du vill hålla privat och/eller som du inte vill att andra ska använda (inklusive men inte begränsat till till, foton, personlig information, namn, hemadress, telefonnummer, etc.), lägg inte upp det på tjänsterna. Under inga omständigheter kommer Företaget ansvarar på något sätt för användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till inte begränsat till fel eller utelämnanden i användarinnehåll, eller för någon förlust eller skador av något slag som härrör från användningen av något användarinnehåll som postats genom tjänsterna, via e-post Mail som skickas eller på annat sätt överförs. Per lägger du upp användarinnehåll på tjänsterna ger du företaget en royaltyfri, fullt betald, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv och fullständigt underlicenserbar rätt, såväl som en licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera och översätta, kombinera med andra verk, skapa, distribuera, utföra, redigera och visa härledda verk av sådan användare Innehåll (helt eller delvis) runt om i världen och/eller införliva dem i andra verk i någon form, media eller teknik som nu är känd eller senare tagit fram. Du avsäger dig uttryckligen de "moraliska rättigheterna" till och från Användaren Lycklig. Ovanstående koncession omfattar, utan begränsning, alla upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i och för din användare Lycklig. Du representerar och garanterar att: du äger användarinnehållet som lägga ut på eller genom Tjänsterna eller på annat sätt ha rätt att bevilja licens som anges i detta avsnitt; och din användares inlägg Innehåll på eller genom tjänsterna gör inte intrång i någons data. skydd, publicitet, upphovsrätt, avtalsenliga eller andra rättigheter. Håller du med betala alla royalties, avgifter och andra belopp som är skyldiga någon person som resultatet av användarinnehåll som du lägger upp på eller via Tjänster. Du bekräftar och samtycker till att företaget kan behålla användaren Innehåll och avslöja eller använda användarinnehåll efter eget gottfinnande. Du förstå att den tekniska bearbetningen och överföringen av Tjänsterna, inklusive ditt användarinnehåll, kan innefatta: flera nätverk; och ändringar för att anpassa sig till tekniska krav när du ansluter nätverk eller enheter. Du godkänner var och en av Allmänna Villkoren i detta avtal och samtycker vidare till att var och en av dessa Allmänna Villkor kommer att gälla för alltid och generellt i förhållande till företaget över hela världen. posta Användarinnehåll på eller genom tjänsterna, inklusive idéer eller avslöjande av åsikter, är frivilligt från din sida. Ditt inlägg av användarinnehåll gör det inte inte skapa ett konfidentiellt eller ytterligare avtalsförhållande eller innebär vår granskning eller efterföljande användning av ditt användarinnehåll. Företaget är inte ansvarig för avslöjandet av något användarinnehåll, inklusive eventuellt åsikter eller förslag, som du skickar till eller via tjänsterna.

Du samtycker till att du inte kommer att använda tjänsterna för att:

(ett) Ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra användarinnehåll dvs olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, pornografisk, förtalande, kränkande av andras integritet, hatiskt eller rasistisk, är etniskt eller på annat sätt olaglig eller stötande (inklusive, utan begränsning, nakenhet och skildring av droganvändning);
(b) skada minderåriga på något sätt;
(ç) utger sig för att vara någon person eller organisation, inklusive men inte begränsat till a företrädare för företaget, eller förvränga eller på annat sätt framställa felaktigt din anknytning till någon person eller organisation;
(d) smida rubriker eller manipulera identifierare för att dölja ursprunget till användarinnehåll som överförs via tjänsterna;
(e) Ladda upp, publicera, e-posta eller överföra användarinnehåll som du inte är behörig för överföra enligt någon lag eller på grund av avtals- eller förtroendeförhållanden (t.ex. privilegierad information, proprietär och konfidentiell information tillhandahålls på kännedom eller avslöjats om anställningsförhållanden) eller under sekretessavtal);
(f) ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överför användarinnehåll som gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller andra äganderätter ("Rättigheter") för någon Fest;
(g) ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller andra former av reklam, utom i dessa områden är avsedda för detta ändamål;
(h) ladda upp, posta, e-posta, eller överföra något material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program utformade för att avbryta, emulera, förstöra eller begränsa funktionen hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
(i) avbryta det normala flödet av dialogruta, "rulla" en skärm snabbare än vad andra användare av tjänsterna kan typ, eller på annat sätt agera på ett sätt som påverkar andra användare negativt kommunikationsförmåga i realtid;
(j) avbryta eller avbryta tjänster eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna eller bryta mot nätkrav, procedurer, riktlinjer eller föreskrifter kopplad till tjänsterna;
(k) "förfölja" eller trakassera en annan person;
(jag) samla in eller lagra personlig information eller data om andra användare av tjänsten eller lämna ut en annan användares personliga information eller data till tredje part fester;
(m) begära personlig information eller information från någon under 18 år; och eller
(n) "bot", "hack", "crack" eller på annat sätt försök att kringgå åtkomst kontrollmekanismer, upphovsrätt eller licenstillämpning associerad eller relaterade till tjänsterna.
Du förstår det genom att använda tjänsterna du kan exponeras för användarinnehåll skapat av andra, dvs stötande, oanständigt eller oanständigt. Bolaget stöder inte eller kontrollera vad som läggs upp som användarinnehåll. Företaget betygsätter inte användare innehåll före publicering och återspeglar inte företagets åsikter eller politik. Företaget lämnar inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstått, med avseende på användarinnehåll eller noggrannheten eller tillförlitligheten av något användarinnehåll eller annat material eller information som du kan åtkomst via tjänsterna. Bolaget ansvarar inte för övervakning tjänsterna för olämplig input eller beteende, men förbehåller sig rätten gör det. Om det vid något tillfälle, efter eget gottfinnande, företaget väljer att övervaka tjänsterna, tar företaget inget ansvar för användarinnehåll, är inte skyldig att ändra eller ta bort Användarinnehåll, och är inte ansvarig för beteendet hos användare av Tjänster som skickar in sådant användarinnehåll.
Trots det föregående, Bolaget och dess ombud har rätt att, efter Bolagets eget gottfinnande, att ta bort användarinnehåll när som helst, utan förvarning och av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till, innehåll som bryter mot detta avtal eller är annars förkastligt. Du samtycker till att du måste utvärdera och anta alla risker förknippade med användningen av användarinnehåll, inklusive eventuella beroende av en sådan användares noggrannhet, fullständighet eller användbarhet Lycklig. Företaget kan lagra användarinnehåll på obestämd tid. Men den Företaget är inte skyldigt att spara användarinnehåll eller göra det tillgängligt för dig i framtiden.
Du är ensam ansvarig för din interaktioner med andra användare av tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet att övervaka tvister mellan dig och andra tjänstanvändare. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta åtkomsten till dess tjänster om företaget efter eget gottfinnande bestämmer att det är försiktigt gör det.
Du kan skicka betyg eller andra kommentarer genom att använda formulär på tjänsterna. Eventuella kommentarer, förslag eller kommentarer angående Tjänsterna (sammantaget "Feedback") som skickas till företaget blir ägs av bolaget. Företaget är inte skyldigt att behålla feedbacken konfidentiell, är inte ansvarig för några idéer (inklusive, men inte begränsat till) begränsat till någon produkt, applikation, webbplats, tjänst eller idé), och är inte ansvarig för eventuella likheter som kan förekomma i tjänsterna eller verksamheten i framtiden. Utan begränsning, Bolaget har ensam äganderätt till alla nuvarande och framtida rättigheter i Feedback av alla slag och karaktär, var som helst, och har rätt att använda Feedback för något kommersiellt eller annat ändamål utan ersättning till dig eller någon annan för feedback. Du erkänner att du är ansvarig för det material du lämnar in och som du, inte företaget, har fullt ansvar för meddelandet, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt. Du samtycker till att alla vittnesmål du ge i relation till tjänsterna representerar din ärliga åsikt och är tillhandahålls utan ersättning.

UPPHOVSRÄTT

Känner du igen det allt material relaterat till tjänsterna, inklusive design, grafik, text, ljud, bilder, programvara och andra filer från tjänsterna, och deras urval och disposition (sammantaget "materialen") är ägs av företaget och/eller ägs av företaget och/eller Licensgivare omfattas av och skyddas av internationell upphovsrätt lagar och andra immateriella lagar och rättigheter. du köper inte något deltagande i materialet eller tjänsterna enligt detta avtal eller å andra sidan.
Alla rättigheter till material som inte uttryckligen ges i detta avtal är reserverade av deras respektive upphovsrättsinnehavare. förutom när uttryckligen godkänt av detta avtal eller tjänsterna får du inte kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, ladda ner, utföra, visa, publicera, överföra, använda, skapa härledda verk eller på annat sätt använda något material i någon form eller på något sätt i alla fall utan föregående skriftligt medgivande från företaget eller respektive upphovsrättsinnehavare.
O företaget tillåter dig att se och ladda ner materialet till din endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du håller alla intakta upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden som finns i originalet material. Du får inte modifiera, använda eller anpassa materialet på något sätt, eller annars, använd dem för något offentligt eller kommersiellt syfte. O varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, varumärken och logotyper (sammantaget "Märken") som finns i eller beskrivs i Tjänsterna är exklusiv egendom som tillhör företaget och/eller dess licensgivare och kan inte vara det kopieras, imiteras eller används, helt eller delvis, utan föregående meddelande skriftligt tillstånd från företaget och/eller licensgivaren. Vidare, alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och skript är varumärken som tillhör företaget och får inte kopieras, emuleras eller på annat sätt används helt eller delvis utan Bolagets skriftliga medgivande i förväg.
Företaget kan upprätthålla sina immateriella rättigheter till största delen av lagen.

TREDJE PART LÄNKAR

länkar i tjänsterna till tredje parts webbplatser och applikationer kan vara tillhandahålls för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna tjänsterna. Dina kontakter med tredje part genom länkar till sådana tredje parter tredje parts webbplatser eller applikationer är enbart mellan dig och dessa den 3:e. Du samtycker till att företaget och dess närstående (som definieras) ska inte ansvara för något innehåll, varor eller tjänster som tillhandahålls på eller via sådana externa webbplatser eller applikationer, eller genom din användning av eller oförmåga att komma åt sådana webbplatser eller användning formulär. Du använder dessa länkar på egen risk. du är varnad att andra webbplatser och mobilapplikationer, inklusive tredje parts webbplatser och applikationer länkade via tjänsterna, kan innehåller material eller information som vissa individer kan tycka är stötande eller olämpligt. eller som är felaktigt, falskt, vilseledande eller felaktig; eller som är ärekränkande, ärekränkande, kränker rättigheterna för andra eller är olagligt. Företaget avsäger sig uttryckligen alla ansvar för innehållet, lagligheten, ägandet eller riktigheten av information, samt för produkter och tjänster som visas på tredje part tredje parts webbplatser eller applikationer.
Utan att begränsa det föregående, din korrespondens eller affärsrelationer med, deltagande i kampanjer eller köp från tredje parts annonsörer eller appar hittas på eller genom din användning av tjänsterna, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster och andra Allmänna Villkor, garantier eller utfästelser relaterade till sådana affärer är enbart mellan dig och denna tredjepartsannonsör eller applikationsleverantör. Du samtycker till att företaget och dess närstående parter (enligt definitionen) inte kommer att vara det ansvarig för förlust eller skada av något slag som uppstår från sådana företag eller närvaron av sådana annonsörer eller tredje part applikationsleverantörer på tjänsterna.
Företaget är inte ansvarigt för alla produkter eller tjänster (inklusive tredjepartsapplikationer) som säljs på eller genom tjänsterna, eller för eventuella anspråk på kvalitet eller prestanda gjort på eller om tjänsterna.

HUR VI ANVÄNDER DEN SAMLADE INFORMATIONEN

Med med undantag för konfidentiell personlig information, kan vi använda personlig information Information och Icke-personlig information för vår egen marknadsföring syften, inklusive, men inte begränsat till, att meddela dig om kampanjer, erbjudanden och evenemang via post, e-post, telefon eller SMS och andra betyder att. Konfidentiella personuppgifter kommer inte att användas för marknadsföring syften utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan också använda personuppgifter och icke-personliga uppgifter för icke-kommersiella ändamål. Några exempel på denna användning inkluderar (1) bearbetning och genomförande av köp; (2) uppträdande statistisk eller demografisk analys; (3) anpassa din upplevelse på hemsidan; och (4) svara på dina frågor eller annan kommunikation. Vi kan kombinera personuppgifter med andra allmänt eller allmänt tillgängliga information för att avgöra dina preferenser eller intressen. ditt folk information kan också slås samman med personuppgifter som erhållits från andra källor, såsom (1) Företag som matchar e-postadresser med postadresser och annan information; (2) kreditkortsverifiering och kredittjänster; och (3) andra resorter, kasinon eller fastigheter som är ägs, drivs eller kopplas till Denna sajt. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du välja bort denna användning genom att meddela oss i enlighet med avsnitt III.A. Nedan. Inaktivering hindrar inte din personliga information från att finnas används för icke-kommersiella ändamål. Dela med affärspartners och andra tredje parter Med undantag för konfidentiella personuppgifter, vi kan överföra dina personuppgifter till våra affärspartners till marknadsföringsinsatser eller för våra affärspartners egna marknadsföringsändamål. När vi tillhandahåller personlig information till våra affärspartners, måste använda rimlig försiktighet för att skydda din personliga information och begränsa användningen av din personliga information till de ändamål för vilka gjordes tillgängliga för dem. Om du inte vill att vi ska spendera din personuppgifter till affärspartners för marknadsföringsändamål kan du inaktivera denna överföring genom att meddela oss i enlighet med avsnitt III.B. Nedan. Även om du kan be oss att vägra att dela personlig information information med våra affärspartners för marknadsföringsändamål, kan vi dela personlig information med våra affärspartners och andra tredje parter parter för följande ändamål: för icke-kommersiella ändamål som t.ex bearbeta och fullgöra reservationer eller köp; Följ en domstol order, stämning, husrannsakningsorder eller annan tillämplig rättsprocess; Följ alla juridiska, regulatoriska eller administrativa krav från någon myndighet; skydda och försvara oss själva eller våra dotterbolag och alla dess direktörer, tjänstemän, anställda, advokater och agenter i samband med rättsliga åtgärder, anspråk eller tvist; att uppfylla a avtalsenlig skyldighet att kompensera våra entreprenörer, affärspartners eller andra tredje parter i samband med rättsliga åtgärder, anspråk eller tvister; upprätthålla webbplatsens användarAllmänna Villkor; förhindra fysisk överhängande skada eller hot mot allmän säkerhet; Förhindra bedrägeri.

DINA KOMMUNIKATIONSPREFERENSER

Hur du inaktiverar dig själv
om du vill avbryta prenumerationen från att få förfrågningar från oss eller om du inte vill att vi ska vidarebefordra dina personuppgifter till vår verksamhet partners för marknadsföringsändamål, vänligen maila oss på [email skyddad]
Telemarketing
Trots att du registrerat din telefon nummer i en samtalslogg kan vi komma att kontakta dig per telefon på grund av vissa undantag. För att säkerställa att våra kunders preferenser beaktas konto, har vi även vår egen interna samtalslista. om du skulle vilja avsluta prenumerationen från våra telefonförsäljningssamtal genom att lägga till ditt telefonnummer till vår interna ringfria lista, skicka ett mail till [e-postskyddad]

SÄKERHET

Personlig och icke-personlig information som vi samlar in lagras på säkra servrar som skyddas av brandväggar och andra branschstandardiserade säkerhetsåtgärder. Dessa studsare åtgärder är avsedda att skydda våra servrar från obehörig åtkomst. Inget säkerhetssystem är dock ogenomträngligt, och det kan dessa system bli tillgänglig i händelse av ett säkerhetsintrång. Vi har kontroller i webbplats för att identifiera potentiella dataintrång, innehålla och minimera data förlust och genomföra kriminaltekniska undersökningar av överträdelser.
Vår Anställda måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att obehöriga personer kan inte se eller komma åt din personliga information. anställda som bryter mot vår integritetspolicy är föremål för disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning.
Vi kan inte upprätthålla eller kontrollera säkerheten för datorer, elektronisk utrustning eller elektroniska kommunikationsmetoder som du använder för att skicka e-post och skicka information till oss via Internet. Du ansvarar för att datorer, elektroniska enheter och elektroniska kommunikationsmetoder du använder tillhandahåller rimlig säkerhet att kommunicera med oss. vi är inte ansvariga för avslöjande eller avlyssning av all information som du lämnar till oss tidigare vi fick den.
Som en standard säkerhetspraxis kommer vi att ta rimliga steg som är industristandard för att säkerställa att kommunikationsmetoder som används för att stödja webbplatsen tillåter inte ansluta eller kommunicera med metoder som är kända för att vara sårbara eller sårbar. Om du har problem med att använda webbplatsen kan detta tyda på du måste uppdatera ditt webbläsarverktyg eller applikation till en senaste versionen som stöder säkrare kommunikationsmetoder.

ANSVARIGT SPELPROGRAM

Spelnu.guru följer sin uppförandekod för ansvarsfullt spelande. följaktligen vi kommer inte att använda personlig information från Self-Limit Access-medlemmar program för marknadsföringsändamål.

ANDRA WEBBPLATSER

Vi är inte ansvarig för den information som samlas in eller sekretesspraxis för andra webbplatser, inklusive webbplatser som drivs av våra affärspartners eller andra tredje parter. Du måste granska och förstå integriteten policyer som publicerats på de länkade webbplatserna du besöker innan du använder dessa webbplatser eller lämna någon personlig information.

PERSONER 18 OCH 21 ÅR

Höger av våra områden och aktiviteter riktar sig till personer som är 21 år eller äldre. Om du är under 21 ber vi dig att inte logga in, försök gärna delta eller delta i områden som är begränsade till de som är 21 år och äldre. Vi samlar inte in eller tillåter inte medvetet insamling av personuppgifter från personer under 18 år. du är förälder eller vårdnadshavare till någon under 18 år och du tror att personen har försett oss med personlig information, du kan skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected].

ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst utan föregående meddelande. om denna policy är väsentligt reviderad, ett meddelande kommer att publiceras på webbplats med reviderad policy.